Bảng màu sơn tính năng

Bảng màu sơn nhũ

Nhũ đồng

Nhũ vàng 18K

Nhũ vàng 24K

Bảng màu sơn giả gỗ

KG 01

KG 02

KG 03

KG 04

KG 05

KG 06

KG 07

KG 08

KG 09

KG 10

KG 11

KG 12

Màu sắc trên bản phối màu chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng đối chiếu lại trên cây màu, bảng màu