Bảng màu KAMAX

K 6001

K 6002

K 6003

K 6004

K 6005

K 6006

K 6007

K 6008

K 6009

K 6010

K 6011

K 6012

K 6013

K 6014

K 6015

K 6016

K 6017

K 6018

K 6019

K 6020

K 6021

K 6022

K 6023

K 6024

K 6025

 

K 6026

K 6027

K 6028

K 6029

K 6030

K 6031

K 6032

K 6033

K 6034

K 6035

K 6036

K 6037

K 6038

K 6039

K 6040

K 6041

K 6042

K 6043

K 6044

K 6045

 

K 9051

K 9052

K 9053

K 9054

K 9055

K 9056

K 9057

K 9058

K 9059

K 9060

K 9061

K 9062

K 9063

K 9064

K 9065

K 9066

K 9067

K 9068

K 9069

K 9070

K 9071

K 9072

K 9073

K 9074

K 9075

 

K9076

K9077

K9078

K9079

K9080

K9081

K9082

K9083

K9084

K9085

K9086

K9087

K9088

K9089

K9090

K9091

K9092

K9093

K9094

K9095

Màu sắc trên bản phối màu chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng đối chiếu lại trên cây màu, bảng màu